COMPLETA EL FORMULARI I UNEIX-TE A LA NOSTRA NEWSLETTER

Seleccioneu una opció

  • Infantil

  • Primaria

  • Secundaria

  • Batxillerat

  • FP

  • Universitaria

  • Altra

Selecciona una de les nostres seus

Podeu escriure un títol, autor o ISBN. Si necessites cercar per gènere o matèria, pots fer-ho des dels filtres de catàleg. I, si no trobes el que busques o necessites un catàleg personalitzat, contacta amb nosaltres i t'ajudem!

No hem trobat cap llibre relacionat amb la teva cerca

Llibres

Autor

Bases – Sorteig 10 lots de llibres

BASES DE LA PROMOCIÓ “Sorteig de 10 lots de llibres entre usuaris registrats a Penguin Aula

BASE 1ª.- ÀMBIT

Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U Grup Editorial S.A.U (d’ara endavant PRHGE) realitzarà la promoció “Sorteig de 10 lots de llibres entre usuaris registrats a Penguin Aula”, dirigit a la comunitat educativa d’Espanya registrada a la web de Penguin Aula.

Seran considerades com a participants exclusivament aquelles persones que formin part d’un equip docent d’un centre educatiu a Espanya i estiguin registrades a Penguin Aula, acceptin rebre la newsletter, la política de protecció de dades i respectin la dinàmica de la promoció que es detalla a continuació.

L’objecte de la promoció és el sorteig de 10 lots de llibres.

La participació és gratuïta i la denominació de la promoció és: “Sorteig de 10 lots de llibres entre usuaris registrats a Penguin Aula”.

El premi estarà subjecte a les condicions legals contingudes a aquestes bases.

BASE 2a.- DURADA

La promoció s’iniciarà el dia 1 de gener de 2024 a les 00:00h (Barcelona, Espanya) fins el dia 31 de desembre de 2024.

BASE 3a.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

La participació és efectiva en deixar les dades al formulari de registre a través de la web de Penguin Aula https://penguinaula.com/ca/registre/ .

Per participar-hi, l’usuari/ària haurà d’emplenar els camps obligatoris que figuren al formulari.

Al final del període promocional es recolliran a una llista única tots els registres dels/les participants que s’hagin introduït a través de formulari de la web.

El departament de Marketing de PRHGE serà el responsable de l’elecció dels/les guanyadors/es que es farà a l’atzar mitjançant l’aplicació d’Easypromos (certificat).

El sorteig i elecció dels/les guanyadors/es es durà a terme en acabar l’any natural el 2024 i el departament de Marketing de PRHGE es posarà en contacte amb els/les guanyadors/es per acordar l’enviament.

BASE 4a.- PREMI

Els/les guanyadors/es rebran un lot de llibres segons les condicions descrites a la Base 1º a 3º.

Després del sorteig, PRHGE contactarà amb els/les guanyadors/es, a través de l’e-mail requerit per participar al concurs per comunicar-los la seva condició de guanyadors/es del premi.

Els/les guanyadors/es hauran de confirmar que accepten el premi mitjançant la contestació al correu electrònic rebut en el termini màxim d’1 mes. Havent passat el període requerit des de la primera comunicació amb el concursant, si no se n’obtingués resposta, el/la guanyador/a quedaria desqualificat i el premi el rebria un/a altre/a concursant escollit/da també a l’atzar mitjançant sorteig certificat. En cas de no obtenir resposta tampoc del/la suplent, el premi es declararia fallit.

Per poder lliurar el premi caldrà demostrar com a mínim la veracitat i l’exactitud de les dades següents: nom, cognoms, centre educatiu, professió docent d’un centre educatiu d’Espanya, e-mail i adreça del centre. En cas que l’usuari/ària registrat/ada no pogués demostrar la veracitat de les dades facilitades a la inscripció de la promoció, perdrà el dret al premi.

El premi és nominatiu i intransferible, per la qual cosa, en cas que els/les premiats/des no acceptessin i/o hi renunciessin, el premi es declararà desert.

El lliurament del premi es farà transcorregut un període màxim de 2 mesos a comptar des de la data en què es rebi l’acceptació per escrit dels/les guanyadors/es. El lliurament es farà mitjançant l’enviament del lot als/les guanyadors/es de manera gratuïta.

BASE 5a.- PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Identitat: PENGUIN RANDOM HOUSE GRUP EDITORIAL, S.A.U.
CIF: A08116147
Dir. postal: Travessera de Gràcia, 47-49, 08021 Barcelona
Telèfon: 933660300
Contacte: lopd@penguinrandomhouse.com

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
A PENGUIN RANDOM HOUSE GRUP EDITORIAL, S.A.U tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de poder gestionar els serveis sol·licitats, informar-te sobre els nostres productes, serveis, novetats, sorteigs, concursos i esdeveniments de PRHGE així com la gestió de la teva inscripció i participació a sorteigs, concursos o esdeveniments que sol·licitis participar. Només poden prestar el consentiment persones majors de 18 anys.
Les diferents finalitats de tractament possibles són:
• L’usuari/ària rebrà comunicacions per via postal o electrònica relatives a la participació a la promoció, modificació de condicions, gestió d’usuaris en general i informació sobre serveis i productes relacionats amb Penguin Aula.
• Facilitant-nos el telèfon ens autoritza que us contactem telefònicament per explicar-vos els nostres serveis i productes.
• L’usuari marcant la casella corresponent podrà acceptar rebre comunicacions comercials per via postal i electrònica sobre productes, serveis, novetats, sorteigs, concursos i esdeveniments generals de PRHGE.
Per al tractament de les dades personals també podem utilitzar plataformes de proveïdors que actuen a títol d’encarregat de tractament de PRHGE per gestionar serveis auxiliars com l’enviament de comunicacions o de registre i conservació segura de les dades i sempre es tractaran les dades sobre la base de les finalitats anteriorment esmentades no suposant en cap cas una cessió de dades.

Per quant de temps conservarem les teves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran fins que es sol·liciti la supressió o es revoqui el consentiment per l’interessat/ada o es sol·liciti la baixa del servei subscrit i posteriorment fins a complir amb obligacions legals de conservació per possibles responsabilitats en el tractament de les dades o en compliment de les condicions generals del servei. Per revocar el teu consentiment pots presentar la teva sol·licitud al compte de correu: lopd@penguinrandomhouse.com

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base jurídica del tractament de les teves dades per tal de poder informar-te per via postal, telefònica i electrònica sobre els nostres productes, serveis, novetats, sorteigs, concursos i esdeveniments generals de PRHGE per a la comunitat educativa, així com la gestió de la teva inscripció i participació a sorteigs, concursos o esdeveniments que sol·licitis, és l’aportació del consentiment. El consentiment serà vàlid fins que decideixis revocar-lo.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?
• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PRHGE estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els/les interessats/des podran oposar-se al tractament de les dades. PRHGE deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Els/Les interessats/des podran sol·licitar la portabilitat de les dades en suport automatitzat a un altre responsable.
• En el moment de la cancel·lació de les dades, només les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.
• Quan ho considereu també podeu presentar una reclamació, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.agpd.es.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades, limitació del tractament i sol·licitar la revocació dels consentiments prestats, dirigint un correu electrònic a lopd@penguinrandomhouse.com, adjuntant el vostre DNI i indicant el compte de correu electrònic amb la que es va registrar.

Com hem obtingut les teves dades?
Les dades personals que tractem a PRHGE procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades didentificació.
• Dades del centre escolar.
• Codis o claus didentificació.
• Adreces postals o electròniques.
• Preferències i interessos associats al nostre contingut i declarats per l’usuari mitjançant formulari web.
• Preferències i interessos afegits per l’usuari al teu perfil web.
• Preferències i interessos associats a concursos de PRHGE en què participa l’usuari.
• Preferències i interessos associats a l’activitat de l’usuari a la web.

No es tracten dades especialment protegides
Com garantim la seguretat de les vostres dades?
Adoptem les mesures necessàries per evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

BASE 6a.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els noms, logotips, marques icones i qualsevol element que s’identifiqui amb PRHGE són propietat de PRHGE.

BASE 7a.- ALTRES ASPECTES

En cas de força major, PRHGE es reserva el dret a substituir els premis oferts per altres de característiques similars d’igual valor. PRHGE en cap cas no canviarà el regal pel seu valor en metàl·lic.

PRHGE no es responsabilitza de qualsevol accident, anul·lació o imprevist aliè a la seva voluntat, que pogués sorgir com a resultat en gaudir dels premis obtinguts en aquesta promoció.

No s’acceptaran reclamacions sobre la promoció transcorreguts 3 mesos des de la finalització de la promoció.

PRHGE es reserva el dret d’evitar que s’estableixin sistemes d’especulació o de negocis sobre aquesta promoció. Per fer-ho, podrà exercitar les accions legals que consideri oportunes.

PRHGE es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació, de fer qualsevol canvi, suspendre, ampliar o prorrogar aquesta promoció.

PRHGE es reserva el dret d’eliminar qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció, així com si hi detectés alguna irregularitat.

Així mateix, PRHGE es reserva el dret d’eliminar tots els usuaris amb comptes de correus que resulti demostrable que s’hagin creat per processos automàtics.

BASE 8a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació íntegra de totes les clàusules contingudes en aquest document de bases, inclosa la política de privadesa.

BASE 9a.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes bases estan sotmeses a la normativa legal espanyola.

S'ha afegit un llibre a favorits

Accedeix al teu compte per desar-lo a favorits